Seznam procházek

Skrýt filtr
Filtrovat
Vlastnosti
by martin
Špilberk je kopec, na kterém stojí stejnojmený středověký hrad a pevnost Špilberk. Park a příroda kolem nabízí nejednu krásou procházku v centru Brna.
by martin
vyhlídka
by martin
Tyršovy sady je parčík s odpočinkovým místem, kde si popovídáte spráteli nebo přečteče knížku. Zajímavostí jsou všelijaké rostlinky, které jsou popsány cedulkami s Braillovým písmem. Jsou určeny pro zrakově postižené, kteří k nim mohou přičichnout a osahat si je
by martin
Nejstarší archeologické nálezy kostí zvířat dokládají přítomnost člověka již od paleolitu, kdy byl hlavním zdrojem obživy lov zvěře a sběr plodů. Člověk začal zasahovat do vývoje zdejší vegetace od období neolitu, kdy došlo k trvalému osídlení rolnickému a pasteveckému. V době bronzové se zde nalézalo významné sídliště knovízské kultury. Kolem 6. století došlo k příchodu Slovanů na toto území a k jeho následnému osídlení. V 7. až 9. století se nad soutěskou Džbán nalézalo slovanské výšinné hradiště o rozloze přibližně 3 hektarů a v jeho bezprostředním okolí velké dvacetihektarové předhradí, které se dělilo na vnitřní a vnější. Pozůstatky hradiště a předhradí jsou v krajině patrné i dnes. Tvoří jej valy, dnes již povětšinou zarostlé vegetací. V roce 1995 bylo hradiště vyhlášeno Národním památkovým ústavem za národní kulturní památku pod názvem Hradiště Šárka. Je jednou z devíti národních kulturních památek na území Prahy.
by martin
Krásná podívaná na jednu z nádrží Nových mlýnů, která byla ponechána přírodě.